2019-10-21 Orsolya névnapja

Óvodánk adatai:

Az intézmény alapító szerve:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Címe:
Szabadbattyán Csíkvár tér 1.

Telefonszáma:
22/363-315; 363-052

Intézmény típusa:
többcélú közoktatási intézmény

Általános Művelődési Központ

Címe: Szabadbattyán Iskola u. 7.

Telefonszáma: 22/363022; 22/588-045


Általános Művelődési Központ Intézményegysége:
Cifrakert Óvoda

Címe: 8151 Szabadbattyán Árpád u. 40-44.

Telefonszáma: 22/363-112; 22/588-004

Fax száma: 22/588-004

E-mail: ovi@cifrakertovoda.hu

OM azonosító: 200523

Bevezető

„ÓVODA, csak egy szó és mennyi mindent értünk alatta: sok-sok gyermeket és felnőttet, mindegyik más és más varázslat. Mindegyik ad és kap, ebben a kölcsönös kézfogásban mennyi melegség és erő van. Kapcsolataink, mint megannyi „kézfogás” egy bonyolult láncolatot alkotnak az óvodában, amelyben mindenkire szükség van. Vigyázni kell a gyengébb láncszemekre, örülni az erőseknek. Erősíteni kell egymást, kapcsolati készségeinket, csak így teremthetünk óvó-védőhálót a gyermekek, önmagunk és partnereink számára.”

/Antal Judit: Mentálhigiéné az óvodában/

Helyi nevelési programunk a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Ktv. 94. §-a értelmében módosított Óvodai nevelés országos alapprogramja – a 255/2009 (XI.20.) számú Kormányrendelet szerint – készült.

Ebbe integráltuk óvodánk sajátosságait, hagyományait, nevelésünk célját és feladatrendszerét, hangsúlyos területit.

Programunk épít a hazai tradicionális nevelési értékekre, ötvözve azokat a korszerű fejlődési, nevelés-lélektani, neurológiai, gyógypedagógiai eredményekkel.

A Cifrakert Óvodában azon munkálkodunk, hogy gyermekeink derűs, nyugodt, biztonságos környezetben töltsék napjaikat. Tesszük mindezt a gyermekek számára egyenlő hozzáférés elve szerint, az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölésével.

Kiemelten szem előtt tartjuk, hogy a gyermeket – mint fejlődő személyiséget – gondoskodás és különleges védelem illet meg.

Nevelőmunkánk során az alábbi értékeket tartjuk fontosnak:

Gyermekszeretet Szép környezet
Egészség testben, lélekben Emberség
Rugalmasság Rendszeretet
Megértés Elégedettség
Elfogadás Türelem
Kiegyensúlyozottság Esélyegyenlőség
Tehetség

Óvodánk minden dolgozója vállalja azt a felelősséget, hogy személye, magatartása, viselkedéskultúrája minta a gyermekek számára.