2019-07-20 Illés névnapja
2013-03-15 | Óvodai beíratás 2013
ÓVODAI BEIRATÁS
Értesítjük a kedves Szülőket, hogy a 2013/2014-es nevelési évre történő beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2013. április 8 - április 12-ig (hétfő-péntek)
800órától 1600 óráig

Helyszín: ÁMK Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44

A fent jelzett időben a 2010. december 31-ig született gyermekek irathatók be.
Kérjük előjegyeztetni azokat a kisgyermekeket is, akik 2014. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.

Felhívjuk a kedves Szülők figyelmét, hogy törvényi kötelezettségeiknek eleget téve, az eddig még óvodai nevelésben nem részesülő, ötéves gyermeküket szíveskedjenek beíratni, tekintettel arra, hogy a gyermek abban az évben, amelyben betölti ötödik életévét, a nevelési év első napjától kezdődően - óvodai nevelés keretei között folyó - iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokon köteles részt venni.

/Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy a gyermek 3 éves kortól való óvodakötelezettsége 2014. szeptember 1-től lép hatályba./

Beíratáshoz szükséges:
Szülő személyi azonosító és lakcímének igazolásáról szóló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, lakcímkártya)
A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (amennyiben rendelkezik ilyennel)
A gyermek születési anyakönyvi kivonata
A gyermek TAJ kártyája
A gyermek egészségét, fejlettségét bizonyító háziorvosi igazolás

Óvoda telefonszáma: 22/588-004; 06-30/43-29-117
Óvoda e-mail címe: szabadbattyan.ovoda@gmail.com

Óberné Kámán Erika
óvodavezető