2019-07-20 Illés névnapja
2011-03-07 | Óvodai beíratás

ÓVODAI BEÍRATÁS


Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2011/2012-es nevelési évre
történő óvodai beíratásra az alábbi időpontban kerül sor:

2011.április 11– április 15-ig (hétfő-péntek)
800órától 1600 óráig

Helyszín: ÁMK Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44

Az óvoda hároméves kortól a tankötelezettség kezdetéig fogadja a gyerekeket.

A fent jelzett időben a 2008. december 31-ig született gyermekek irathatók be az óvodába.

Kérjük előjegyeztetni azokat a kisgyermekeket is, akik 2012. május 31-ig betöltik a 3. életévüket.

Továbbá kérjük, hogy az eddig még óvodai nevelésben nem részesült, ötéves gyermeküket is szíveskedjenek beíratni, tekintettel arra, hogy a gyermek abban az évben, amelyben betölti ötödik életévét, az óvodai nevelési év első napjától kezdődően az óvodai nevelés keretei között folyó, iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokon köteles részt venni.

Beíratáshoz szükséges:
- Szülő lakcímének igazolásáról szóló hatósági igazolvány
(személyi igazolvány vagy lakcímkártya)
- A gyermek egészségét, fejlettségét bizonyító háziorvosi igazolás
- A gyermek születési anyakönyvi kivonata
- TAJ kártya

Óvoda telefonszáma: 22/588-004
Óvoda e-mail címe: ovodaszbattyan@fejernet.hu

Óberné Kámán Erika
óvodavezető