2019-07-20 Illés névnapja
2011-10-12 | Óberné Kámán Erika üzenete
Kedves utánunk következő Nemzedék!

Bízunk abban, mikor ezek az üzenetek előkerülnek, 50-100 vagy esetleg még ennél is több év múlva, óvoda áll még mindig ezen a helyen és kicsiny gyermeke nevelkednek itt.
Akárhogy is, de ti lesztek a mi Unokáink, Dédunokáink a JŐVŐNK!
Most 2011-ben, már tudjuk, hogy mi a dolgunk!. Óvnunk, védenünk kell fáinkat, vizeinket, földjeinket., levegőnk tisztaságát. Vigyáznunk kell egészségünkre a magunkéra és egymáséra is. Mindezt azért, hogy ti majd egészségben megszülethessetek, és olyan világba érkezzetek, ami méltó az emberhez. Óvodai Nevelési Programunk is ezen értékek mellett épül fel, amit a mellékelt adathordozón megtaláltok.
Néphagyományainkat, jeles napjainkat, ünnepeinket óvodásainkkal megismertetjük, és ha lehet, rátok hagyományozzuk. A mi korunkban van egy dal, ami arról szól „ha nincsen, gyökerünk elvisz a szél”. Emlékezzetek erre ti is!
Kérünk Benneteket, hogy vigyázzatok szépséges magyar anyanyelvünkre. Bár ti már biztosan világnyelveket is beszéltek, de ne felejtsétek a magyar, szavak gyönyörűek!
Üzeneteinket, jó kívánságainkat és reménységeinket ennek a kis platánfának az oltalmára bízzuk. Kívánjuk neki, nőjön nagyra, sok boldog gyermek zsivajban és elégedett felnőttek mosolyában lehessen, része Sose lásson háborút, se kicsit se nagyot!
Az első magyar kisdedóvó intézetet Brunszvik Teréz grófnő hozta létre 1829-ben.
„Ki ismeri az egyetlen csalhatatlan utat ahhoz, hogy egy nép, egy nagy nemzet létrejöjjön?...
Nevelés! Nevelés teszi az embert, s az ember a hazát!” – írja 1834-ben, naplójában.
Ha így vesszük egy-két száz esztendő nem is olyan nagy idő, hisz ez még ma is időtálló gondolat.

Meleg szeretettel üdvözlünk és ölelünk Benneteket a múltból.

Szabadbattyán, 2011.október 12.
Cifrakert Óvoda Dolgozói
és valamennyi kis aprósága nevében
Óberné Kámán Erika óvodavezető